TWÓJ PASAŻ FINANSOWY

KREDYTY MIESZKANIOWE, KONTA, KARTY KREDYTOWE


Klienci indywidualni

Konto Direct

Masz 18-26 lat? Sprawdź konto Mobi

Zgarnij do 250 zł1 na dobry początek.

Wystarczy, że założysz konto i spełnisz warunki promocji.

Konto Direct to konto bez zbędnych opłat, które poleca 9 na 10 klientów2. Z nim masz:

0

za prowadzenie konta3

0

za krajowe przelewy przez internet w PLN4

0

za korzystanie z karty Visa Zbliżeniowa - jeśli zrobisz nią transakcje na min. 300 zł5

0

za wypłaty z bankomatów naszych i sieci Planet Cash

Jak zyskać do 250 zł?


Zyskasz 120 zł, jeśli:
  • do 18 stycznia 2024 r. otworzysz konto Direct z kartą do konta i kontem oszczędnościowym,
  • do 30 kwietnia 2024 r. zrobisz transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 1000 zł,
oraz dodatkowe 130 zł, jeśli do 30 kwietnia 2024 r.:
  • zapłacisz min. 3 razy BLIKIEM za zakupy w internecie,
  • otrzymasz w każdym z 3 dowolnych miesięcy trwania promocji łączny wpływ na min. 1000 zł,
  • założysz min. 1 cel oszczędnościowy, na którym odłożysz min. 300 zł.
Zapoznaj się z regulaminem promocji "Do 250 zł za otwarcie konta Direct albo Komfort" oraz spełnij wszystkie warunki.

Upewnij się, że w dniu przystąpienia do promocji masz udzielone zgody marketingowe – zrobisz to w Moim ING6.
1 Zapoznaj się z regulaminem promocji "Do 250 zł za otwarcie konta Direct albo Komfort" oraz spełnij wszystkie warunki.

2 Dane na podstawie badania poziomu rekomendacji klientów ING Banku Śląskiego realizowanego przez IPSOS w II kwartale 2021 roku.

3 Z wyjątkiem wpłaty/wypłaty w punkcie obsługi kasowej i przelewu w placówce bankowej - miejscu spotkań.

4 Za wyjątkiem przelewów Express ELIXIR, BlueCash, SORBNET.

5 Opłatę za kartę Visa zbliżeniowa w wysokości 7 zł pobieramy tylko wtedy, jeśli kartami wydanymi do Twojego konta zapłacisz łącznie mniej niż 300 zł. Sumujemy transakcje kartami: Visa zbliżeniowa, Zbliżak Visa i Mastercard w telefonie, które zrobisz w danym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy trwa od 29 dnia miesiąca do 28 dnia kolejnego miesiąca. Opłatę pobieramy ostatniego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli masz konto Direct i 18-26 lat, kwota transakcji, która zwalnia z opłaty za kartę wynosi 200 zł. Nie pobieramy opłaty za kartę od posiadaczy kont Direct w wieku 13-18 lat oraz posiadaczy kont Mobi w wieku 13-26 lat.

6 Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego, a aplikacja Moje ING – jest jej wersją na urządzenia mobilne.

do góry